Portable radios/nl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 June 2023

16 June 2023

3 February 2023

 • curprev 08:5308:53, 3 February 2023James talk contribs 13,768 bytes +2 Created page with "==Veel voorkomende problemen=="
 • curprev 08:5208:52, 3 February 2023James talk contribs 13,766 bytes −113 Created page with "Controleer bij een oude transistorradio de codes op de transistors en zoek ze op internet op. Als het germanium in plaats van silicium types zijn, zijn deze veel minder robuust en is het mogelijk dat er een defect is. Er is een kans dat de radio dan nog werkt, maar net niet."
 • curprev 08:5108:51, 3 February 2023James talk contribs 13,879 bytes −72 Created page with "Bij oude buizenradio's ligt vaak een dikke laag stof over de interne componenten, wat de koeling kan belemmeren. Maak dit schoon met een stofzuiger."
 • curprev 08:5108:51, 3 February 2023James talk contribs 13,951 bytes −53 Created page with "Deze pagina behandelt de praktische aspecten van het diagnosticeren en repareren van draagbare radio's. <div class="showtoc"> __TOC__ </div>"
 • curprev 08:5008:50, 3 February 2023James talk contribs 14,004 bytes −134 Created page with "Als u de audioversterker kunt identificeren als een afzonderlijke module en de audio-ingang ervan kunt identificeren, zou het aanraken hiervan met een vinger een brom van de luidspreker moeten produceren. Het aanraken met een metalen schroevendraaier terwijl u de metalen as vasthoudt, zou een gekraak moeten produceren. Dit geeft aan dat de geluidsversterker werkt en de fout waarschijnlijk in de tuner zit. (Probeer dit '''nooit''' bij een buizen- of andere radio met netvo..."
 • curprev 08:4908:49, 3 February 2023James talk contribs 14,138 bytes −4 Created page with "Alle bovengenoemde typen radio's werken bijna altijd volgens het superheterodyne principe."
 • curprev 08:4908:49, 3 February 2023James talk contribs 14,142 bytes +65 Created page with "===Oude buizenradio's==="
 • curprev 08:4808:48, 3 February 2023James talk contribs 14,077 bytes −532 Created page with "Let op andere puur mechanische problemen, zoals de koppelingen, katrolletjes en riempjes waarmee de afstemknop van een oudere radio wordt bediend. Als deze opnieuw rond de poelies moet worden gedraaid, moet u deze zorgvuldig onderzoeken om erachter te komen hoe het hoort. Gecorrodeerde contacten in het batterijvak komen vaak voor bij de meeste apparaten die op batterijen werken, als gevolg van lege of lekkende batterijen die in het apparaat zijn blijven zitten."
 • curprev 08:4408:44, 3 February 2023James talk contribs 14,609 bytes −55 Created page with "Telescopische antennes op FM- en DAB-radio's worden relatief gemakkelijk verbogen of gebroken. Een nauwkeurige inspectie zal uitwijzen of er kans is op reparatie. Als tijdelijke maatregel kunt u de antenne vervangen door een stuk draad (bijvoorbeeld 50 cm, of van dezelfde lengte als de oorspronkelijke antenne). U zou het aan één kant moeten kunnen vastzetten onder een schroef die de basis van de antenne vastzet."
 • curprev 08:4308:43, 3 February 2023James talk contribs 14,664 bytes −81 Created page with "Zoek binnenin naar veel voorkomende problemen zoals gebroken of kortgesloten draden, tekenen van verbrande of oververhitte componenten en uitpuilende elektrolytische condensatoren."
 • curprev 08:4108:41, 3 February 2023James talk contribs 14,745 bytes −47 Created page with "Als er geen geluid is, is een heel eenvoudige test om het met een koptelefoon te proberen (ervan uitgaande dat er een koptelefoonaansluiting is). Als het werkt met een koptelefoon, heeft het probleem misschien te maken met de luidspreker of de koptelefoonaansluiting. (De koptelefoonaansluiting heeft een schakelaar die de luidspreker dempt wanneer u een koptelefoon aansluit. Een storing hierin kan het probleem zijn)."
 • curprev 08:4108:41, 3 February 2023James talk contribs 14,792 bytes −76 Created page with "==Samenvatting=="
 • curprev 08:4008:40, 3 February 2023James talk contribs 14,868 bytes −9 Created page with "==Veiligheid=="
 • curprev 08:3708:37, 3 February 2023James talk contribs 14,877 bytes −141 Created page with "::Vrijwel alle oude buizenradio's werken met hoge spanningen. Een grote afvlakcondensator kan een gevaarlijke spanning vasthouden nadat de radio is uitgeschakeld."
 • curprev 08:3608:36, 3 February 2023James talk contribs 15,018 bytes −54 Created page with "Veel herstelbare problemen met draagbare radio's zijn gemeenschappelijk voor veel soorten elektronische toestellen, zoals losse of gebroken verbindingen of tekenen van oververhitting. Hiervoor is slechts een rudimentair begrip van elektrische theorie nodig. Een iets dieper inzicht kan u in staat stellen sommige minder voor de hand liggende problemen te lokaliseren. Dit wordt behandeld op de pagina Hoe radio's werken, waar ook de afk..."
 • curprev 08:3608:36, 3 February 2023James talk contribs 15,072 bytes +15,072 Created page with "Als er helemaal geen leven in een draagbare radio zit, is het waarschijnlijk een fout in het voedingsgedeelte, mogelijk een opgezwollen elektrolytische condensator. Een lichte brom of ruis uit de luidspreker wijst erop dat de geluidsversterker werkt. Als het display van een digitale radio leeg is of als er geen zenders kunnen worden ontvangen, is er een fout in de tuner."